Zahraniční lektori

So zahraničným lektorom budete počúvať reálnu angličtinu a so slovenčina vám komunikáciu veľmi neuľahčí.